tet-chicago-chua-truc-lam

Thư Cảm Tạ
Thư Cung Thỉnh
Thư mời

CÁO BẠCH TANG LỄ 

------------ o 0 o ------------

Chúng con toàn thể Tăng Thân, Môn Đồ Pháp quyến, cùng toàn thể Đạo Hữu Phật Tử, Gia Đình Phật Tử chùa Trúc Lâm, thành phố Chicago, tiểu bang  Illinois, Hoa Kỳ.

Xin cáo bạch đến Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng toàn thể đồng bào Phật Tử:

THƯỢNG TOẠ THÍCH HẠNH TUẤN

TRỤ TRÌ CHÙA TRÚC LÂM – CHICAGO – ILLINOIS – USA.

(Sanh năm 1956)

 

Đã viên tịch :  

Ngày 30 tháng 10 năm 2015, nhằm ngày 18 tháng 9 năm Ất Mùi.
Trụ Thế : 60 Tuổi Đời
Hạ Lạp : 39 năm
Ngài thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh, đời thứ 42.

 

-- CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ --

 

•Lễ Nhập Kim Quan: lúc 14 giờ, thứ Tư ngày 4 tháng 11 năm 2015 (nhằm ngày 23 tháng 9 năm Ất Mùi) tại Cooney Funeral Home (3918 W. Irving Park Rd, Chicago, IL 60618)

 

•Lễ cung nghinh Kim Quan An trí tại Chùa Trúc Lâm – Chicago: lúc 17 giờ, thứ Tư ngày 4 tháng 11 năm 2015 (nhằm ngày 23 tháng 9 năm Ất Mùi)

 

•Lễ Viếng bắt đầu từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 7 tháng 11 năm 2015

 

•Lễ Di Quan: lúc 9 giờ sang Chủ Nhật, ngày 8 tháng 11 năm 2015 ( nhằm ngày 27 tháng 9 năm Ất Mùi)

 

Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức liễu tri và nhất tâm cầu nguyện cho Thầy chúng con được Cao Đăng Phật Quốc.

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

 

CUNG KÍNH CÁO BẠCH.

Tăng Thân, Môn Đồ Pháp Quyến cùng Đạo Hữu Phật Tử chùa Trúc Lâm – Chicago – Illinois.