• Hội Làng Trúc Lâm 2015
  • Tinh Xá Trúc Lâm
  • fp hinh6
  • fp hinh4
  • Hội Làng Trúc Lâm 2015
  • Công Trình Xây Dựng Tinh Xá Trúc Lâm
  • Lễ Vu Lan 2013
  • Kính Mừng Phật Đản PL2557/DL2013

Tin Mới

Giao Thừa - New Year Eve Party
8 Giờ Chiều (Thứ Tư 18 Tháng 2) - 8 PM Wed (2/18/2015)

Hội Làng Trúc Lâm - New Year Festival
11g Sáng - 4g Chiều (Chủ Nhật 22 Tháng 2 - 2015)

11 AM - 4 PM Sunday (2/22/2015)

Hình ảnh xây dựng Tinh Xá Trúc Lâm
(Vài hình ảnh công trình)