• Hội Làng Trúc Lâm 2014
  • fp hinh6
  • fp hinh4
  • Hội Làng Trúc Lâm 2014
  • Lễ Vu Lan 2013
  • Kính Mừng Phật Đản PL2557/DL2013

Tin Mới

Hội Làng Trúc Lâm 2014
6 Giờ Chiều (Thứ Năm 01/30/2014)
6 PM Thursday (January 30th 2014)

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2013

Đại Lễ Phật Đản PL 2557/2013

 Hình ảnh Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

 Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm