• Tinh Xá Trúc Lâm
  • Hội Làng Trúc Lâm 2014
  • fp hinh6
  • fp hinh4
  • Công Trình Xây Dựng Tinh Xá Trúc Lâm
  • Hội Làng Trúc Lâm 2014
  • Lễ Vu Lan 2013
  • Kính Mừng Phật Đản PL2557/DL2013

Tin Mới

Hình ảnh xây dựng Tinh Xá Trúc Lâm
(Vài hình ảnh công trình)

Hội Làng Trúc Lâm 2014
6 Giờ Chiều (Thứ Năm 01/30/2014) 6 PM Thursday (January 30th 2014)

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2013

Đại Lễ Phật Đản PL 2557/2013

 Hình ảnh Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

 Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm