tet-chicago-chua-truc-lam

Chương Trình 

Tết Bính Thân 2016

* Chủ Nhật Ngày 07/02/2016  ( ngày 29 tháng chạp)

11:00 trưa - Lễ Cung tiến  Giác Linh, Hương Linh , Ông Bà  Tổ Tiên

12:30 trưa           - Dùng cơm

02:00 chiều          - Sinh Hoạt Văn Nghệ - Hội Làng

    (có chương trình riêng- GĐPT Trúc Lâm phụ trách)

                          * Lễ Giao Thừa

11:30 khuya        - Ổn định Đạo Tràng Tại Chánh Điện

11:45 khuya        - Chuông Trống Bát Nhã

                           - Múa Lân

12:00 khuya        - Nghi Lễ Giao Thừa- Cầu Nguyện

         * Chúc Tết đến đại chúng – Thầy

* Đại diện Đạo Hữu Phật Tử chùa Chúc Tết đến  cộng đồng Phật tử- đồng hương ( Bác Thiện Hiếu phụ trách)

         * Phát – Thọ Lộc

         * Chụp hình

* Thứ Hai, Ngày 08/02/2016 – Mồng 1 Tết Nguyên Đán

11:00 Trưa          - Cầu Nguyện Đầu Năm và cúng tiến chư  Tiên linh, hương linh.

7:30 tối                - Khoá  Lễ Kinh Phổ Môn

* Thứ Ba, ngày 09/02/2016  - Mồng 2 Tết Nguyên Đán

7:30 Tối              - Khóa Lễ Kinh Phổ Môn

* Thứ Tư, ngày 10/02/2016 -  Mồng 3 Tết Nguyên Đán

7:30 tối                - Khai Kinh Trì Tụng Kinh Dược Sư mỗi tối

                           đến thứ 7 ngày 13/2/2016

* Chủ Nhật , ngày 14/02/2016 ( mồng 7 tháng giêng)

                           -Khoá Lễ cầu an – cầu siêu hằng tuần

* Thứ Hai, ngày 15/02/2016 đến Ngày 20/02/2016

( mồng 8 đến 13 tháng giêng )

7:30 Tối              -Tụng Kinh Dược Sư – cầu an

* Chủ Nhật , ngày 21/02/2016 ( 14- tháng giêng )

10:30                  -Khóa Lễ Cúng Rằm Tháng Giêng

                           - Pháp Thoại

                           - Cùng thọ trai trong sự hoà hợp và yên lặng

                           - Cúng Thí Thực – hoàn mãn

Mừng Xuân Hạnh Phúc Bình An Đến, Đón Tết Từ Bi Bớt Não Phiền.

tet-chicago-chua-truc-lam

Thư Cảm Tạ
Thư Cung Thỉnh
Thư mời

More Articles...