Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản 2012 PDF. In Email

 

Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Illinois

The Vietnamese Unified Buddhist Association at Illinois

CHÙA TRÚC LÂM

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI CHICAGO

1521 W. Wilson Avenue, Chicago, IL 60640, Tel. 773-506-0749

 

THƯ MỜI

                              THAM DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2012

                                 

Kính gởi Quý Đạo Hữu Phật Tử,tại thành phố Chicago và các vùng lân cận.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính thưa quý vị,

Để tưởng nhớ công ơn hoá độ sâu dày của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đại Lễ Phật Đản năm nay - 2012 - sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật, ngày 06 tháng 05 năm 2012, nhằm ngày 16 tháng 04 âm lịch - năm Nhâm Thìn.  Đặc biệt, lễ khai kinh Phật Đản sẽ được khai mạc vào 8 giờ tối Thứ Tư, ngày 02 tháng 05 năm 2012.

Kính mong quý vị dành thì giờ quý báu của mình đến chùa tham dự đông đủ để cùng nhau lễ bái nghe pháp thoại và thọ trai trong chánh niệm.

            Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm kiên cố.

 

 

INIVITATION LETTER – VESAK – 2012

 

Namo Sakymuni Buddha

 

Dear all members,

In order to pay tribute to the sacrifice of our Buddha, Sakya Muni, Truc Lam Buddhist Temple will celebrate the Buddha’s Birthday at 10:30 AM on Sunday, May 6th, 2012.

Please save your time to come and celebrate with us.

Be healthy and peaceful in the Buddha’s dharma.

 


Chùa Trúc Lâm, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Trụ Trì

 

 Tỳ Kheo Thích Hạnh Tuấn